Nieuws

 • 15/11/2022
  Samenwerking

  Vanaf 2015 ondersteunen wij een tiental agrariërs bij de voor hen opgezette coöperatieve vereniging. De coöperatie is een ondergewaardeerde rechtsvorm. Voor het individuele bedrijfslid valt hier namelijk veel voordeel mee te behalen. Het ging hier om agrariërs, die vrijwel zonder bestrijdingsmiddelen telen en de opgedane kennis al met elkaar delen. Ze behaalden hier nog nauwelijks financieel voordeel mee. Met de opgerichte coöperatie is dat veranderd. Eerst bij de inkoopkant van biologische (bestrijdings-) middelen en gewasbeschermingsmiddelen. En inmiddels is ook bij de verkoopkant een betere en eerlijkere prijs voor de producten ontstaan.

  Lees meer
 • 15/11/2022
  (Minderheids)aandeelhouder

  Zonder aandeelhoudersovereenkomst of dividendreglement kun je het als minderheidsaandeelhouder lastig hebben. Zonder zo’n overeenkomst bepaalt de grootaandeelhouder. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Zeker niet als de grootaandeelhouder jaren achtereen geen dividend uitkeert, terwijl daar wel financiële ruimte voor is. Bij deze cliënt hebben we gerealiseerd, dat de grootaandeelhouder de aandelen van de kleinaandeelhouder overnam. En dat tegen een formule van meer dan de zichtbare intrinsieke waarde.

  Lees meer
 • 15/11/2022
  Huurzaken

  Pas op! Een huurintentie voor bedrijfsruimte is niet vrijblijvend. In 2017 hebben we een ondernemer bijgestaan met een intentie huurcontract voor vijf jaar. Hier was bij nader inzien geen financiële ruimte voor. Een intentie is in veel van dit soort gevallen een harde huurovereenkomst. Teken dus nooit met de gedachte dat het slechts om een intentie zou gaan. In dit geval zijn we tot een minnelijke, maar (helaas) prijzige oplossing gekomen.

  Lees meer
 • 15/11/2022
  Reorganisatie

  Medio 2016 hebben we een retailer succesvol gereorganiseerd. Dit bedrijf in de kledingbranche stond op rand van faillissement. Het ging om zes winkels verspreid over Nederland met 40 mensen in dienst. Hierbij hebben we snel geïnventariseerd waar de knelpunten lagen. Vervolgens realiseerbare oplossingen aangedragen. Binnen een jaar is de ondernemer uit de rode cijfers. Ook hier bleek dat de ondernemer door zijn financiële zorgen, zijn kansen en mogelijkheden niet meer zag.

  Lees meer

© 2022 KLEMANN Bedrijfsadvies & Juridische Dienstverlening