(Minderheids)aandeelhouder

Zonder aandeelhoudersovereenkomst of dividendreglement kun je het als minderheidsaandeelhouder lastig hebben. Zonder zo’n overeenkomst bepaalt de grootaandeelhouder. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Zeker niet als de grootaandeelhouder jaren achtereen geen dividend uitkeert, terwijl daar wel financiële ruimte voor is. Bij deze cliënt hebben we gerealiseerd, dat de grootaandeelhouder de aandelen van de kleinaandeelhouder overnam. En dat tegen een formule van meer dan de zichtbare intrinsieke waarde.

© 2022 KLEMANN Bedrijfsadvies & Juridische Dienstverlening