WSNP

(WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN)

Net als iedere ondernemer gaat u uit van economische groei. Toch kan ook uw privé-onderneming door omstandigheden in zwaar weer terechtkomen. Juist in financieel moeilijke periodes is een proactieve houding cruciaal voor het overleven van uw onderneming. Financieel-economische problemen verdwijnen niet vanzelf. Praat er eens met onze deskundigen over, want dan blijkt er vaak meer mogelijk dan gedacht. Wij kunnen bemiddelen bij uw schuldeisers. Bij tijdige actie, ontvangt u begrip voor de ontstane situatie en vergroot u de overlevingskansen van uw onderneming aanzienlijk. Wij begeleiden minnelijke trajecten regelmatig als onderdeel van een veranderingstraject.

NEEM TIJDIG CONTACT MET ONS OP

interesse?
Neem contact op

Klik hier