Reorganisatie

Medio 2016 hebben we een retailer succesvol gereorganiseerd. Dit bedrijf in de kledingbranche stond op rand van faillissement. Het ging om zes winkels verspreid over Nederland met 40 mensen in dienst. Hierbij hebben we snel geïnventariseerd waar de knelpunten lagen. Vervolgens realiseerbare oplossingen aangedragen. Binnen een jaar is de ondernemer uit de rode cijfers. Ook hier bleek dat de ondernemer door zijn financiële zorgen, zijn kansen en mogelijkheden niet meer zag.

© 2022 KLEMANN Bedrijfsadvies & Juridische Dienstverlening